top of page

Privacyverklaring & Disclaimer 

Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Rick van den Tempel streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Rick van den Tempel niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rick van den Tempel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Rick van den Tempel en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse

E-mail

Rick van den Tempel garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rick van den Tempel te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rick van den Tempel heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rick van den Tempel aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Rick van den Tempel zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rick van den Tempel daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

 • Mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging verplicht mij te houden aan de beroepscode voor therapeuten. Tevens ben ik gebonden mij te houden aan de klachtenregeling, welke de cliënt beschermt en de therapeut wettelijk aansprakelijk stelt om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Voor meer informatie kijk op: https://mbog.nl/clientinformatie/ 

 

Privacy & AVG

Met ingang van 25 mei 2018 veranderden de Europese regels omtrent privacybewaking. Omdat ik als therapeut persoonlijke gegevens van je ontvang wil ik je daarom vertellen wat ik hiermee doe en wat hiermee gebeurt en wat niet.

 • Waarom heb ik jouw gegevens nodig? Jouw gegevens zijn essentieel voor de uitvoering van mijn vak als therapeut. Zowel jouw mailgegevens om je een factuur en verslagen toe te zenden alsmede de naam van jouw huisarts wanneer ik met jouw toestemming of verzoek contact leg. Jouw gezondheidsgegevens heb ik uiteraard nodig om je persoonlijke situatie te leren begrijpen en op basis daarvan een gedegen therapieplan te maken. Ik gebruik jouw gegevens alleen daarvoor: het direct uitoefenen van mijn vak en administratieve werkzaamheden zoals facturen opstellen.

 • Wat doe ik met jouw gegevens?cIk verzamel jouw gegevens in een dossier. Dit ben ik verplicht om aan te maken van mijn beroepsvereniging en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De gegevens staan in een versleutelde map op naam. Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Wat doe ik niet met jouw gegevens? Ik wissel geen persoonlijke gegevens uit met derden. Intervisie met collega’s (intercollegiale toetsing) is altijd anoniem. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) die ik zeer serieus neem. Als ik bijvoorbeeld in de klas tijdens doceren een voorbeeld geef over “een cliënt” zal ik nooit een naam noemen of op welke manier ook maar de kans creëren dat de cliënt herkend kan worden. Ik zal nooit gegevens uitwisselen aan bedrijven die je vervolgens lastigvallen met mails. Ik heb ook een hekel aan spam. Wanneer ik een workshop geef licht ik je persoonlijk in en zal ik jouw e-mailadres niet herkenbaar in een algemene mail zetten.

 • Je rechten als cliënt: Je mag altijd de gegevens inzien als je wilt weten wat ik over je verzameld heb. Ook tijdens het consult mag je me hier altijd om vragen. Gegevens zijn jouw eigendom. Je mag zelfs gegevens wijzigen in het dossier, als je daar behoefte aan hebt.

 • Privacy op de factuur/zorgnota: Op de factuur/zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats

  • Jouw klantnummer / zorgverzekeringsnummer / geboortedatum 

  • De datum van de behandeling

  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘orthomoleculair consult’

 • Hoelang bewaar ik jouw gegevens? Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier 20 jaar te bewaren, zelfs bij overlijden van de cliënt. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. De gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 39e levensjaar.

 

Opgesteld op 8 Januari 2020. Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2023.

bottom of page