top of page

Microbioom 101: Het epicentrum van ons lichaam

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021

In mijn eerste blog uit deze serie microbioom 101, heb ik enigszins iets van een fundament proberen te creëren die het mogelijk maakt om het belang van jouw microbioom en de darmgezondheid te kunnen duiden. Ik besef mij de complexiteit en veelomvattendheid van dit thema, daarom hoop ik vooral je interesse gewekt te hebben ten aanzien van het microbioom, want het belang is verstrekkend en allesbepalend voor onze algehele gezondheid.


Microbioom 101-Serie: Het 'grote' doel?

Mede door zijn complexiteit en de veelomvattende relaties van het microbioom met de rest van het lichaam, heb ik besloten om er een serie van blog(s) aan te besteden, waarmee het ons de mogelijkheid biedt om vanuit diverse perspectieven en in een juiste context het thema te kunnen belichten. Stapsgewijs zal dit bijdragen aan jouw kennis en bewustzijn, en daarbij helpt het jou hopelijk ook om meer eigenaarschap te nemen, als het gaat om jouw algehele gezondheid. Ik geloof namelijk dat het essentieel is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen, zeker als het gaat om jouw gezondheid, want alleen jij kan dit waarborgen.


Waar het in de komende blog(s) van deze serie, vooral zal gaan over de ‘fysieke' - fysiologische en biochemische - aspecten van het microbioom, en wat je er aan kan doen om jouw microbioom te optimaliseren. Is het van belang om het gecreëerde fundament van het vorige artikel, het juiste 'gewicht' mee te geven alvorens we verder kunnen gaan met alle kernthema’s rondom het microbioom.


De wijze woorden van Hippocrates

Om het juiste 'gewicht' te kunnen geven, en deze serie in zijn juiste context op te kunnen bouwen, wil ik beginnen met de wijze woorden van Hippocrates, “Let food be thy medicine and medicine be thy food”.


Het bijzondere van dit thema is dat meer dan 2000 jaar geleden al door Hippocrates - de vader van de moderne geneeskunde - werd gesuggereerd, dat alle ziekten in de darm beginnen. 

Hoe kon het zijn dat hij dit toen al suggereerde? En, waarom is het dat dit pas recentelijk echt zijn bestaansrecht heeft gevonden in de moderne, medische wetenschap? 


Complexe vragen, die niet eenvoudig en simpel te beantwoorden vallen. Maar, wel uitermate geschikt zijn om je enig inzicht te geven over het belang van het microbioom voor jouw gezondheid. Zeker in de afgelopen 10 - 15 jaar, is er geen enkel ander onderwerp in de gezondheidswetenschappen geweest die mij, en co-collega’s in dit werkveld, hebben gefascineerd en verrast tegelijkertijd.


Het microbioom als epicentrum van het lichaam (en één groot ecosysteem)

Het microbioom wordt inmiddels gezien als het fundament van het menselijk leven, de gezondheid en niet geheel onbelangrijk - het menselijk bewustzijn zelf. Ons denken, onze emoties, ons doen en handelen alles staat in interactie met, en onder invloed van, het microbioom.  


Kortom, we kunnen niet bestaan zonder 'andersoortig' leven in- en om ons heen. Wij zijn in continue interactie met hen. De biologie van, en wetenschap over, het microbioom toont hiervoor het keiharde bewijs aan. Zonder de triljoenen micro-organismen, de microben, - bacteriën, virussen en schimmels - was en is er geen leven! Dit inzicht, zijn impact en rol heeft verstrekkende gevolgen als wij kijken naar onze algehele gezondheid.


Ondanks dat het dus eigenlijk zo 'natuurlijk' is, zijn wij nog zeer ongewoon met dit perspectief. Met de komende blog(s) in mijn achterhoofd, is het daarom van belang om dit perspectief niet uit het oog te verliezen. In het kort gezegd, zou je kunnen zeggen dat het microbioom:


Het epicentrum blijkt te zijn van ons lichaam waaruit je kunt zien dat alles met elkaar verbonden is. Vanuit hier zie je dat ons lichaam één groot ecosysteem is dat in harmonie wilt samen leven in zijn omgeving en de omgeving om hem heen. Kortom, het microbioom is gebaat bij een gezonde ‘binnenwereld’, maar ook een gezonde ‘buitenwereld’. 

Samenvattend: De Boodschap?

Ik hoop dat naarmate we ons gaandeweg bewuster worden van dit bovenstaande feit, we nieuwe kansen aangrijpen en (samen) groeien. Ondanks, dat het doel van deze serie vooral de ‘fysieke’ - fysiologische en biochemische - kant belichten betreft. Hoop ik dat je aan de hand van bovenstaande beseft, zeker naarmate deze serie over het microbioom zich verder ontwikkelt, dat alles met elkaar verbonden is. Dit op zich zelf heeft nog niet zoveel betekenis, maar jouw perspectief en bewustzijn ten aanzien van jouw gezondheid en hoeveel invloed je hier zelf op kunt uitoefenen en eigenaar van bent zal toenemen, daar ben ik zeker van.


 

Serie Microbioom 101: Welke thematieken gaan aan bod komen?

Om je alvast enig inzicht te geven in de kernthema's die in deze serie aan bod zullen gaan komen zijn o.a. de relatie van het microbioom met jouw hersenen, het immuunsysteem en hormonen, de rol van het microbioom op mogelijke klachten en ziekte(s), plus de rol van het microbioom op het menselijk DNA en hoe verhouden deze zich nou tot elkaar. Tot slot, zal ik je van de mogelijke tools (c.q.. mogelijke testen) en tips voorzien om jouw microbioom, darmgezondheid en algehele gezondheid te verbeteren.


Mis jij nog wat in dit rijtje, of hebt jij een vraag aan de hand van deze en/of vorige blog(s), laat het mij dan weten.

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page